https://hoanmyminhhai.com/kham-suc-khoe-tong-quat/ /vn/cam-on

Khám Sức Khoẻ Tổng Quát
Lựa Chọn "Vàng" Cho Sức Khoẻ Của Bạn


STT Tên gói
Giá niêm yết
(Đơn vị: Đồng)
Giá đã giảm 10%
(Đơn vị: đồng)
1 Gói tổng quát Nam 2,430,000 2,190,000
2 Gói tổng quát Nữ 3,120,000 2,810,000
3 Gói chuyên sâu Nam 5,090,000 4,580,000
4 Gói chuyên sâu Nữ 6,110,000 5,500,000