https://hoanmyminhhai.com/thai-san/ /vn/cam-on

Cùng Hoàn Mỹ Minh Hải chào đón con yêu

ƯU ĐÃI GIẢM 5% khi đăng ký trọn gói trước ngày dự sinh ít nhất 2 tuần

* Gói Có Bảo hiểm y tế

STT Tên gói  Giá niêm yết (Đơn vị: đồng) Giá đã giảm 5% (Đơn vị: đồng)
1 Sinh thường 11.370.000 10.800.000
2 Sinh thường may thẩm mỹ 13.670.000 12.990.000
3 Sinh không đau gây tê ngoài màng cứng 13.540.000 12.860.000
4 Sinh không đau gây tê ngoài màng cứng may thẩm mỹ 15.840.000 15.050.000
5 Mỗ lấy thai lần 1 13.230.000 12.570.000
6 Mỗ lấy thai lần 2 13.980.000 13.280.000

* Gói không Có Bảo hiểm y tế

STT Tên gói Giá niêm yết (Đơn vị: đồng) Giá đã giảm 5% (Đơn vị: đồng)
1 Sinh thường 12.790.000 12.150.000
2 Sinh thường may thẩm mỹ 15.090.000 14.340.000
3 Sinh không đau gây tê ngoài màng cứng 14.950.000 14.200.000
4 Sinh không đau gây tê ngoài màng cứng may thẩm mỹ 17.250.000 16.390.000
5 Mỗ lấy thai lần 1 15.690.000 14.910.000
6 Mỗ lấy thai lần 2 17.000.000 16.150.000